ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ...
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Ο όμιλος στεγάζεται στο δημοτικό κολυμβητήριο Καβάλας.